مرکز مشاوره ای در شهر رکلینگهائوزن [Recklinghausen] در خصوص امور حمایت کردن و مشاوره برای خانمها و دختران از سنّ شانزده به موضوعات و تکالیف ذیل اقدام میکند:
• مشاوره در خصوص امور زندگی به طور کلّی
• در خصوص خشونت در مناسبات خانوادگی
• تعرّض و خشونت جنسی و/یا فشارهای روحی و روانی/همچنین سوءاستفاده جنسی
• خشونت جنسی/سکسی، آزار و اذیّت جنسی، سوءاستفاده جنسی، تجاوز کردن
• متارکه یا طلاق
• اختلالات در تغذیه
• افسردگی، هراس و دلهره داشتن یا دیگر مشکلات روحی و روانی
• آگاه شدن به هویّت جنسی و سمتگیری در خصوص امور جنسیّتی
• گلاویز شدن و کنار آمدن با بیماریها، عزاداری و فوت
• پاسخ به سئوالات در خصوص امنیّت امور حیاتی و زیستی
• مشکلات دیگر به عنوان مثال: خانواده، رفیق و همراه زندگی مشترک، دوره های کارآموزی شغلی

مشاوره به طور رایگان است و طبق خواسته و تمایل شما میتواند به طور گمنام و ناشناس نیز برگزار شود. مشاوره در محلّ دفتر ذیل به نشانی 🏠 Springstraße 6 in 45657 Recklinghausen برگزار میشود (در نزدیکی ایستگاه راه آهن رکلینگهائوزن).

چنانچه مایل هستید که مشاوره کنید، شما این امکان را دارید که با ما از طریق شماره تلفن📞 0236115457  تماس بگیرید یا از طریق ایمیل ذیل
📧kontakt@frauenberatung-recklinghausen.de  وقت قبلی بگیرید و قرار ملاقات بگذارید.
لطفا به ما خبر دهید که آیا به مترجم زن محتاج هستید یا خیر.

اوقات مشاوره در روزها و ساعات ذیل برگزار میشوند:
دوشنبه: از ساعت نُه صبح لغایت ساعت چهار بعد از ظهر  16:00 . Uhr 9:00
سه شنبه: از ساعت نُه صبح لغایت ساعت چهار بعد از ظهر 16:00 . 9:00 Uhr
چهارشنبه: از ساعت نُه صبح لغایت ساعت چهار بعد از ظهر16:00 . 9:00 Uhr
پنجشنبه: از ساعت نُه صبح لغایت ساعت شش بعد از ظهر18:00 . 9:00 Uhr
جمعه: از ساعت نُه صبح لغایت ساعت یک بعد از ظهر19:00 . 9:00 Uhr

سوای اوقاات کار اداری میتوانیم به شما کمک و از شما حمایت کنیم؛ آنهم از طریق تلفن کمکهای عاجل «خشونت علیه زنان» به زبانهای مختلف دنیا:

📞116016(رایگان/شبانه روزی) یا از طریق:  🌐www.hilfetelefon.de

یا در مواردی که خشونت جنسی/سکسی وجود داشته باشد از طریق شماره تلفن-اضطراری «سوئاستفاده جنسی/سکسی»:

📞08002255530 یا از طریق: www.nina-info.de/hilfe-telefon 🌐

آیا قربانی خشونت خانوادگی شده اید یا احساس میکنید که شما را تهدید میکنند یا ضرورتا به کمک محتاجید؟
متعاقا با این شماره تلفن اضطراری تماس بگیرید:📞  110
مامورین پلیس میتوانند شخص مُجرم را مُتعهد و مُلزم کنند که آپارتمام مسکونی مُشترک را به مدّت ده [10] روز ترک کند. بعدا شما به حدّ کفایت وقت دارید که فکر کنید و تدابیر لازم را اجرا کنید.
همچنین امکان این هست که شما با اولیاء دادگاه تماس- بگیرید و درخواست ممنوعیّت آفتابی نشدن شخص مُجرم را در محلّ سکونت خودتان تحویل دهید.
با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل میتوانید نشانی تماس با اولیاء دادگاه رکلینگهائوزن را پیدا کنید:
🌐 www.ag-recklinghausen.nrw.de

شما همچنین امکان این را دارید که به خانه مسکونی زنان بروید . جهت کسب اطّلاعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی ذیل مراجعه کنید و نشانی نزدیکترین خانه مسکونی زنان را در محلّ خودتان پیدا کنید:
🌐 www.frauen-info-netz.de
🌐 www.frauenhaus-suche.de